Studna je vodní dílo a její stavba a užívání podléhá nejen stavebnímu povolení, ale i povolení nakládání s vodami. Před samotným vrtáním studny je tedy nutné zajistit projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek. Tuto nutnou byrokracii samozřejmě obratem vyřídíme za vás, není to žádný problém. Oba dokumenty zpracují naši zkušení odborníci.

Hydrogeologický posudek

V první řadě je potřeba provést průzkumný vrt, který se zdokumentuje. Poté hydrogeologický posudek sami vypracujeme a necháme si jej ověřit autorizovaným hydrogeologem. Samotný posudek, který musí mít každá vrtaná studna, se zpracovává kvůli vyhledávání a optimalizaci přítoků podzemních vod. Bere se tady ohled na okolní studny s tím, že díky tomuto posudku se dá garantovat dostatečný přítok do vaší studny po dobu minimálně několika let.

Projektová dokumentace a stavební povolení

Do projektové dokumentace patří již výše zmíněný hydrogeologický posudek. Dále zde bude uvedena vodohospodářská část, která řeší hlavně způsob stavební úpravy svrchní části studny nebo zhlaví vrtu a také vodovod do zásobovacího objektu.

Pro studnu budete potřebovat i stavební povolení. To získáte tak, že přijdete na odbor životního prostředí příslušného stavebního úřadu a přinesete projektovou dokumentaci vrtané studny (včetně hydrogeologického posudku). Celé projednání studny na úřadech trvá řádově 2-3 měsíce. Po získání stavebního povolení budete mít vrtanou studni na svém pozemku legálně.

Ideální je, když k vám přijedeme přímo na pozemek ke konzultaci, vše vám vysvětlíme a zodpovíme vaše dotazy. Tato první nezávazná konzultace je zdarma. Kontaktujte nás, těšíme se na viděnou! Působíme v Moravskoslezském a Zlínském kraji.